Yleiset sopimusehdot

1. Toimeksiantaja vastaa perittäväksi antamiensa saatavien perusteiden oikeellisuudesta ja siitä että saatavaa ei ole toimeksiantohetkellä riitautettu.

2. Toimeksiantaja muistuttaa velallista erääntyneestä saatavasta ennen saatavan siirtämistä perintään.

3. Toimeksiantajan lakkauttaessa toimeksiantamansa saatavan perinnän, tai saatavan osoittautuessa kokonaan tai osittain perusteettomaksi, vastaa toimeksiantaja kaikista muodostuneista perintäkuluista.

4. Ykkös Perintä Oy tilittää asiakasvaratilille tulleet saatavat toimeksiantajilleen kerran viikossa ellei muuta ole sovittu.

5. Ykkös Perintä Oy:n riidattomien saatavien perintä on toimeksiantajalle maksutonta ja Ykkös Perintä Oy tilittää perityn saatavan pääoman kokonaisuudessaan toimeksiantajalle vähentämättä pääomasta proviisota.

6. Ykkös Perintä Oy:llä on oikeus lopettaa perintätapauksen käsittely saatavan osoittautuessa kiistanalaiseksi.

7. Ykkös Perintä Oy pidättää oikeuden vähentää tilityksestä palkkiona velallisen maksaman viivästyskoron ja perintäkulut.

8. Riitaisten saatavien perinnästä Ykkös Perintä Oy veloittaa toimeksiantajalta 150€ tuntiveloituksen ja lähettää siitä laskun 10 päivän maksuajalla. Ykkös Perintä Oy ilmoittaa toimeksiantajalle mikäli saatava osoittautuu kiistanalaiseksi ennen kuin tuntiveloituksellinen riitautetun saatavan perintä aloitetaan.

9. Perinnän viranomaiskulut, ulosoton maksut ja oikeudenkäyntikulut veloitetaan toimeksiantajalta ja tilitetään takaisin toimeksiantajalle mikäli ne saadaan perittyä velalliselta. Toimeksiantajan suostumusta pyydetään ennen ryhtymistä oikeudellisen perinnän toimenpiteisiin joista yllämainittuja kuluja muodostuu.