Yleiset sopimusehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Toimeksiantaja vastaa perittäväksi antamiensa saatavien perusteiden oikeellisuudesta ja siitä että saatavaa ei ole toimeksiantohetkellä riitautettu. Riitautetun tai perusteettoman saatavan siirtäminen perintään on sanktioitu 300 eur korvausvaatimuksella, jonka toimeksiantaja tehdessään toimeksiannon sitoutuu maksamaan Ykkös Perintä Oy:lle.

2. Toimeksiantaja muistuttaa velallista erääntyneestä saatavasta ennen saatavan siirtämistä perintään.

3. Toimeksiantajan lakkauttaessa toimeksiantamansa saatavan perinnän, tai saatavan osoittautuessa kokonaan tai osittain perusteettomaksi, vastaa toimeksiantaja kaikista muodostuneista perintäkuluista.

4. Ykkös Perintä Oy tilittää asiakasvaratilille tulleet saatavat toimeksiantajalle kerran viikossa ellei muuta ole sovittu.

5. Ykkös Perintä Oy:n riidattomien saatavien perintä on toimeksiantajalle maksutonta ja Ykkös Perintä Oy tilittää perityn saatavan pääoman kokonaisuudessaan toimeksiantajalle vähentämättä pääomasta provisiota.

6. Ykkös Perintä Oy:llä on oikeus lopettaa perintätapauksen käsittely saatavan osoittautuessa kiistanalaiseksi.

7. Ykkös Perintä Oy pidättää oikeuden vähentää tilityksestä palkkiona velallisen maksaman viivästyskoron ja perintäkulut.

8. Riitaisten saatavien perinnästä Ykkös Perintä Oy veloittaa toimeksiantajalta 150 eur + alv tuntiveloituksen ja lähettää siitä laskun 10 päivän maksuajalla. Saatavan riitaisuudesta tulee ilmoittaa Ykkös Perintä Oy:lle toimeksiantoa tehtäessä.

9. Riidattoman saatavan oikeudellisen perinnän viranomaiskulut veloitetaan toimeksiantajalta ja tilitetään takaisin toimeksiantajalle mikäli ne saadaan perittyä velalliselta.

10. Toimeksiantajalla on korvausvelvollisuus aiheettoman tai väärin perustein tehdyn toimeksiannon velalliselle aiheuttamasta vahingosta.

11. Sopimus perintätoimeksiannosta syntyy velkojan siirtäessä saatavansa Ykkös Perintä Oy:n perittäväksi ja toimeksiantajana velkoja sitoutuu noudattamaan yleisiä sopimusehtojamme ja vastaamaan sopimusehdoissa mainituista sanktioista.