Yleiset sopimusehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Toimeksiantaja vastaa perittäväksi antamiensa saatavien perusteiden oikeellisuudesta ja siitä että saatavaa ei ole toimeksiantohetkellä riitautettu. Riitautetun tai perusteettoman saatavan siirtäminen perintään on sanktioitu 300 eur korvausvaatimuksella, jonka toimeksiantaja tehdessään toimeksiannon sitoutuu maksamaan Ykkös Perintä Oy:lle.

2. Toimeksiantaja muistuttaa velallista erääntyneestä saatavasta ennen saatavan siirtämistä perintään.

3. Toimeksiantajan lakkauttaessa toimeksi antamansa saatavan perinnän, tai saatavan osoittautuessa kokonaan tai osittain perusteettomaksi, vastaa toimeksiantaja kaikista aiheutuvista kuluista.

4. Ykkös Perintä Oy tilittää asiakasvaratilille tulleet saatavat toimeksiantajalle maksusuoritusta seuraavana pankkipäivänä.

5. Ykkös Perintä Oy:n riidattomien yrityssaatavien perintä on toimeksiantajalle maksutonta vapaaehtoisessa normaalikestoisessa perinnässä ja Ykkös Perintä Oy tilittää perityn saatavan pääoman kokonaisuudessaan toimeksiantajalle vähentämättä pääomasta provisiota.

6. Ykkös Perintä Oy:llä on oikeus lopettaa perintätapauksen käsittely riidattomana toimeksi annetun saatavan osoittautuessa kiistanalaiseksi ja veloittaa kulut alkuperäiseltä velkojalta.

7. Ykkös Perintä Oy pidättää oikeuden vähentää tilityksestä palkkiona velallisen maksaman viivästyskoron ja perintäkulut.

8. Riitaisten saatavien perinnästä ja tuntityönä tehdyistä muista toimenpiteistä Ykkös Perintä Oy veloittaa toimeksiantajalta 150 eur tuntiveloituksen kultakin alkavalta tunnilta.

9. Saatavan riitaisuudesta tulee ilmoittaa Ykkös Perintä Oy:lle toimeksiantoa tehtäessä.

10. Riidattoman saatavan oikeudellisen perinnän viranomaiskulut veloitetaan toimeksiantajalta ennakkolaskutuksena ja tilitetään takaisin toimeksiantajalle, mikäli ne saadaan perittyä velalliselta.

11. Toimeksiantajalle voi muodostua korvausvelvollisuus aiheettoman tai väärin perustein tehdyn toimeksiannon velalliselle aiheuttamasta vahingosta.

12. Sopimus perintätoimeksiannosta syntyy velkojan siirtäessä saatavansa Ykkös Perintä Oy:n perittäväksi ja toimeksiantajana alkuperäinen velkoja sitoutuu noudattamaan yleisiä sopimusehtojamme ja vastaamaan sopimusehdoissa mainituista sanktioista.

13. Perintätoimiston ja velkojan väliseen palveluun sisältyvä arvonlisäveron osuus laskutetaan velkojalta. Kyseinen maksuerä on pelkkää arvonlisäveroa ja velkoja vähentää summan 100% läpimenoeränä omassa arvonlisäverotuksessaan.

14. Perintäkulujen arvonlisävero ei ole kuluerä velkojalle. Lasku perinnän arvonlisäverosta ja mahdolliset maksullisiin palveluihin perustuvat laskut lähetetään asiakkaalle sähköpostitse. Laskujen vastaanottamiseksi muulla tavalla kuin sähköpostitse tulee asiasta ilmoittaa Ykkös Perintä Oy:lle sähköpostitse tai kirjallisesti.

15. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja mahdolliset viranomaiskulut. Viranomaiskulut voivat viranomaispäätöksellä muuttua, ilman erillistä ilmoitusta. Laskutuslisänä veloitamme 8 euroa / lasku

16. Oikeudellinen perintä laskutetaan viranomaiskuluineen ennakkolaskutuksena.

17. Normaalikestoinen kirje- ja puhelinperintä on yrityksiltä perittäessä toimeksiantajalle maksutonta ja veloitetaan velalliselta. Perintäprosessin pitkittyessä vapaaehtoisessa tai oikeudellisessa perinnässä, muusta syystä kuin maksusuunnitelman kestoajasta johtuen, pidätämme oikeuden vähentää alkuperäisen velkojan tilityksestä kohtuullinen korvaus.