Vastuullisuus

EU:n kestävyystavoitteiden edellyttämä taksonomia asetus (Pariisin ilmastosopimuksen 2.1.c artiklan Huhtikuu 2021) jonka päämääränä on ohjata rahoitusmarkkinat toimimaan tavalla, joka tukee EU:n ilmasto- ja kestävyystavoitteita. Koskee aluksi vain suuryrityksiä, mutta laajenee tulevaisuudessa velvoittamaan myös PK yrityksiä raportoimaan vastuullisen liiketoiminnan edellyttämistä käytännöistään ja toiminnastaan kestävyystavoitteet huomioiden. Tämän toteuttamiseksi EU luo standardit kestävälle rahoitukselle pyrkien muun muassa suojaamaan yksityisiä sijoittajia ns. viherpesulta. EU määrittää tieteeseen pohjautuvat kriteerit sijoituskohteiden kestävyydelle sekä lisää rahoitusmarkkinoilla käytettävissä olevan tiedon määrää, vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta. Ykkös Perintä Oy:ssä noudatamme asetusta ja sen edellyttämiä kestävyysperiaatteita. Tavoitteenamme on olla perintäyhtiöiden edelläkävijä liiketoiminnan kehittämisessä, vastaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia, niin kestävyys- ja vastuullisuuskysymyksissä kuin laadukkaassa, tehokkaassa perintätoimessakin. Raportoimme vastuullisen toiminnan käytännöistämme ESG raporteilla säännöllisesti ja tiedotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta sivustollamme.