Perinnän arvonlisäverosta

Perinnän arvonlisäverosta

Perintä on arvonlisäverollista toimintaa. Perintätoimiston ja velkojan väliseen palveluun sisältyvää arvonlisäveron osuutta ei voida veloittaa velalliselta, jos velkoja on liiketoiminnassaan arvonlisäverovelvollinen ja voi näin vähentää arvonlisäveron osuuden omassa verotuksessaan. Velallisen perintäyhtiölle maksamista kuluista muodostuu arvonlisäveroa. Arvonlisäveron osuus laskutetaan velkojalta, mutta koska kyseinen maksuerä on pelkkää arvonlisäveroa, voi velkoja vähentää summan 100% läpimenoeränä omassa alv-verotuksessaan. Näin ollen arvonlisävero ei ole kuluerä velkojalle.