Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä

Kun haluat varmistaa saatavasi tehokkaimman mahdollisen perinnän, käytä Ykkös Perintä Oy:n oikeudellista perintää. Oikeudellinen perintä soveltuu sekä yrityksiltä että yksityishenkilöiltä perittäviin saataviin. Myös velkojana voi olla yhtä lailla yritys, kuin yksityishenkilökin. Alla on kattavat tiedot oikeudellisen perinnän palvelustamme ja hinnoista.

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO
Lähetä tapaukseen liittyvä aineisto meille sähköpostilla, osoitteeseen info@ykkosperinta.fi. Et sitoudu näin toimiessasi mihinkään. Käytte alustavan keskustelun asiantuntijamme kanssa tilanteen kartoittamiseksi. Alustava keskustelu on maksuton. Saat kaikkiin saatavasi perintään liittyviin kysymyksiin vastauksen. Oikeudellinen perintä voidaan käynnistää tilanteesi ja tarpeesi mukaan vaikka samana päivänä.

PERINNÄN KULKU LYHYESTI
1. Haastehakemus käräjäoikeuteen. Teemme haastehakemuksen summaarisella haasteella saatavan perimiseksi oikeusteitse ja lähetämme sen käräjäoikeuteen
2. Siirrämme saatavan ulosottoviraston perittäväksi
3. Maksuhäiriömerkintä
4. Ulosmittaus
5. Tilitykset velkojalle / passiivirekisteröinti
6. Velallisen taloudellisen tilanteen seuranta jos passiivirekisteröinti käytössä
7. Perinnän uudelleen aktivointi jos passiivirekisteröinti käytössä
8. Tilitykset velkojalle / passiivirekisteröinnin uudelleen aktivointi

HINNAT
Palkkiomme riidattoman saatavan oikeudellisesta perinnästä on alkaen 100 euroa + alv (124 euroa, sisältäen arvonlisäveron). Hintaan vaikuttavat etenkin perittävän velan määrä, perinnän kohde ja tapaukseen liittyvien asiakirjojen määrä ja selkeys.

RIIDATTOMAN ASIAN VIRANOMAISKULUT
Mikäli saatava on kantajan käsityksen mukaan riidaton, ovat viranomaiskulut 65 euroa. Passiivirekisteröinti kasvattaa viranomaiskuluja 20 eurolla. Viranomaiskulut ovat velalliselta takaisinperittäviä ja palautettavia.

RIITAUTETUN ASIAN VIRANOMAISKULUT
Vastaajan riitauttaessa kanteen, nousevat viranomaiskulut 205 eurolla. Viranomaiskulut maksaa asianosainen, jonka käräjäoikeus ratkaisussaan velvoittaa kulut maksamaan.

VIRANOMAISKULUT LAAJA HAASTEHAKEMUS
530 euroa. Kulut maksaa tässäkin tapauksessa asianosainen, jonka käräjäoikeus ratkaisussaan velvoittaa kulut maksamaan.

HINNAT
Palkkiomme riitaisen saatavan oikeudellisesta perinnästä laajalla haastehakemuksella on alkaen 1250 euroa + alv (1550 euroa, sisältäen arvonlisäveron)

AIKATAULU
Useimmiten velalliset pyrkivät maksamaan velan, heti haasteen tiedoksi saatuaan, muutaman päivän sisällä oikeudellisen perinnän käynnistämisestä.

PERINTÄ JA ULOSMITTAUS
Velalliselle lähetetään ulosotosta maksukehotus, jonka maksamatta jättäminen aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin ja ulosottoviranomainen alkaa selvittämään ulosmitattavia varoja ja omaisuutta. Mikäli varoja ja / tai omaisuutta löytyy, suoritetaan niiden ulosmittaus velalliselta, siltä osin, kuin ne ylittävät suojaosuuden. Rahavarat tilitetään perintäyhtiölle. Omaisuus myydään huutokaupassa eniten tarjoavalle ja myyntitulot tilitetään perintäyhtiölle.

ULOSOTTOTILITYKSET
Tilityksiä saamme sitä mukaa, kun ulosottoviranomaiset saavat varoja ja omaisuutta velalliselta ulosmitattua. Tilitämme ulosmitatut varat sinulle viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

Ulosotossa perintäprosessit kestävät tyypillisesti melko pitkään, riippuen vireillä olevien ulosottotapausten määrästä, saatavan suuruudesta, velallisen mahdollisen muun velan määrästä, suojaosuudesta ja maksukyvystä. Tyypillisessä tapauksessa kestää 6-12 kuukautta ulosottohakemuksen lähettämisestä ensimmäiseen tilitykseen.

PASSIIVIREKISTERÖINTI
Mikäli pyydät saatavasi passiivirekisteröintiä, käynnistyy mahdollisen varattomuusesteen toteutuessa ns. passiiviperintä, jonka aikana velalliselle tulevat pankkisiirrot ja omaisuuserät ulosmitataan suojaosuuden yli menevältä osin, eli tapaus aktivoituu uudelleen, kun velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutos parempaan suuntaan.

VELKOJAN VELVOLLISUUDET ULOSOTTOPERINNÄSSÄ
Jos velallinen lyhentää velkaansa suoraan sinulle, tulee siitä ilmoittaa meille viipymättä. Velallisen maksettavaksi voi ohimaksun johdosta tulla lisää kuluja, mutta ilmoitusvelvollisuus on velkojalla.

ETUOIKEUTETUT VELKOJAT
Verohallinto, lakisääteisten eläkevakuutusten osalta vakuutusyhtiöt. Myös velallisen omaisuutta voi olla velan vakuutena.

SUOJAOSUUS
Suojaosuuden (n. 680 euroa / kk + mahdollinen korotus elätettävistä lapsista), ylimenevältä osin, palkat, etuudet, eläkkeet, myyntitulot, arpajaisvoitot, lahjat, veronpalautukset ja perinnöt, ulosmitataan siltä osin, kuin ne maksetaan velallisen nimissä olevalle pankkitilille. Lisäksi omaisuutta, kuten kulkuneuvot, arvoesineet, vapaa-ajan asunnot, työkalut ja työkoneet, ym. voidaan ulosmitata.

PASSIIVIREKISTERÖINNIN UUSIMINEN
Mikäli kahden vuoden kuluessa passiivirekisteröinnin alkamisesta, velalliselle ei ole kertynyt ulosmitattavaa omaisuutta, suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä ja pyytämään uudelleen passiivirekisteröimään velka. Hinta passiivirekisteröinnin uusimiselle kahdeksi vuodeksi on 82 euroa, sisältäen viranomaiskulut ja alv:n