EIKÖ ASIAKAS MAKSA?

Kun asiakkaasi ei maksa

Perimme saatavasi loppuun saakka käyttäen vapaaehtoisen perinnän ja oikeudellisen perinnän kaikkia lain sallimia ja hyvän perintätavan mukaisia keinoja, joista tärkeimmistä on yhteenveto tässä alla.

 

Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa maksamattoman laskun perimistä kirjeitse ja puhelimitse tapahtuvin maksumuistutuksin hyvää perintätapaa noudattaen. Näiden perintätoimien tarkoituksena on kotiuttaa maksut tehokkaasti, mutta hyvässä yhteisymmärryksessä asiakkaittenne kanssa.

Tehokkaimpiin vapaaehtoisen perinnän keinoihin kuuluu trattaperintä. Trattaperinnässä voidaan maksuhäiriötieto ilmoittaa julkaistavaksi protestilistoilla ja lehdissä, mikäli saatavaa ei määräajan sisällä makseta. Perintätomisto Ykkös Perinnällä on erinomaiset tulokset saatavien vapaaehtoisessa perinnässä.

 

Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, voimme viedä saatavasi oikeudelliseen perintään. Teemme puolestasi haastehakemuksen ja hoidamme saatavasi aina ulosottoon asti.

 

Ulosotto

Tehtyämme haastehakemuksen käräjäoikeuteen, velka-asia etenee ulosottoon. Tämän jälkeen velan perintää hoitaa Ulosottovirasto. Käytämme ulosoton yhteydessä aina passiivirekisteröintiä jolloin velallisen varallisuuden parantuessa ulosottotoimenpiteet aktivoituvat jälleen vaikka velallinen olisi alun perin todettu varattomaksi.

 

Jälkiperintä

Mikäli velallinen on todettu varattomaksi, siirrämme saatavasi jälkiperintään ja seuraamme velallisen maksukykyä. Velallisen saadessa lisää varoja huolehdimme siitä että perintää jatketaan. Muistutamme saatavasta säännöllisesti sen vanhenemisen estämiseksi.